Avís legal i condicions d’ús

1. Titular del web i dades de contacte

El titular d’aquest lloc web és ASUR BROK SL, amb domicili social a Plaça de la Sardana 2, baixos, 25230 Mollerussa, Lleida i CIF B25207838 inscrita en el Tom 442, Foli 65, Full L-8232, Inscripció 3a del Registre Mercantil de Lleida. Inscrita en el Registre de la DGS: J-0015

La nostra Corredoria pertany a #E2KBROKERNET, la Xarxa Nacional de Corredors i Corredories d’Assegurances més avançada d’Espanya. Tots els professionals que formem part de #E2KBROKERNET comptem amb més de 150 oficines implantades a nivell estatal al teu servei.

ASUR BROK S.L. és una corredoria d’assegurances, únics professionals facultats legalment per assessorar des de la més estricta independència i imparcialitat, respecte de les entitats asseguradores, sempre actuant en el marc de l’actual Llei de Mediació en Assegurances Privades

Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del que disposa RC i/o Caució conforme a l’artícle 157 del RD-Llei 03/2020.

Disposa d’un Departament d’Atenció al Client externalitzat, encarregat d’atendre i resoldre les queixes i reclamacions, mitjançant E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS S.A., les dades són les següents: E2K SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT, C/Marzo 23, 02002-ALBACETE, email atencionalcliente@e2kglobal.com tel 967 663 901.

L’activitat professional de les corredories d’assegurances està regulada RD-Llei 03/2020, i legislació complementària garantint així la protecció dels drets dels clients.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

 • Per telèfon, al número 973603463
 • Per correu electrònic, escrivint a asur@asurbrok.es
 • Per escrit, dirigint-se a ASUR BROK, PLAÇA DE LA SARDANA, 2 PLANTA BAIXA 25230 MOLLERUSSA, Lleida

Per a qualsevol aclariment si us plau no dubteu en contactar amb ASUR BROK

2. Objectiu d’aquest lloc web

La finalitat del web és informar sobre l’activitat que desenvolupa l’empresa ASUR BROK SL en el sector assegurador. No obstant això s’oferirà la possibilitat de sol·licitar més informació a través dels mitjans de contacte que s’indiquin en el lloc web, seguint la política de confidencialitat i de protecció de dades personals que s’indica posteriorment.

De manera addicional, oferim als nostres clients la possibilitat d’utilitzar l’àrea privada, a través de l’apartat Clients Online .

3. Àmbit d’aplicació

El lloc web s’ha elaborat amb la finalitat de mantenir un àmbit d’actuació restringit al territori d’Espanya.

4. Condicions d’ús del web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients d’ASUR BROK i la resta d’usuaris d’Internet. Pel simple fet d’utilitzar aquesta web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves les presents condicions d’ús.

ASUR BROK es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés al web, així com els continguts en ella que s’hi inclouen.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. ASUR BROK rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada en el seu nom de forma no autoritzada per ella, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari exonera ASUR BROK de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per la navegació.

En el cas d’incloure enllaços a altres pàgines web, ASUR BROK declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització d’aquests enllaços.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest web es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Llevat que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a ASUR BROK. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.asurbrok.es és un domini d’ASUR BROK. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin d’ASUR BROK de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit d’ASUR BROK.

Política per enllaçar a aquest web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquest web ha de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici del web. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia direcció d’ASUR BROK abastant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit d’ASUR BROK, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web d’ASUR BROK, incloure-la com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que s’hi ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a ASUR BROK

Sota cap circumstància, ASUR BROK serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

5. Condicions d’ús de l’àrea privada

Tots els nostres clients tenen la possibilitat de gaudir de l’àrea privada.

L’activar el compte d’usuari en www.asurbrok.es implica l’acceptació de les presents CONDICIONS D’ÚS que regiran la relació entre ASUR BROK SL i l’usuari.

La no acceptació de les Condicions impedirà registrar-se com usuari i a tots els serveis associats als nostres usuaris registrats (és a dir, aquells que requereixin la identificació prèvia de l’usuari).

Aquestes Condicions podran ser modificades en qualsevol moment, i són aplicables des de la seva publicació al lloc web.

Per a qualsevol aclariment o dubte sobre les presents condicions, pot contactar-nos asur@asurbrok.es o al telèfon 973.603.463.

PROCEDIMENT DE REGISTRE

Per registrar-se, només ha d’emplenar el formulari “Demana una contrasenya” amb el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic, DNI / CIF, telèfon i acceptar les presents condicions després de la seva lectura.

Tot seguit, rebrà un correu electrònic a l’adreça facilitada, on li proporcionarem una contrasenya i login, que haurà d’introduir la primera vegada que accedeixi com a usuari registrat al nostre portal. Per qüestions de seguretat, se sol·licitarà que modifiqui la contrasenya facilitada per correu electrònic.

SERVEIS

Des de l’àrea privada podrà:

 • rebre i poder consultar informació sobre productes i serveis sobre el sector assegurador, comercialitzats per ASUR BROK o per tercers amb els quals ASUR BROK ha arribat a un acord per poder oferir condicions avantatjoses;
 • veure les Pòlisses, sinistres i rebuts;
 • consultar telèfons d’assistència;
 • enviar i rebre comunicats directament a / d’Asur BROK.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el disposat en l’Art. 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD 15/99, us informem que les dades que ens faciliti, tant en el moment de l’activació del compte com posteriorment, s’incorporaran als fitxers titularitat d’ASUR BROK SL amb la finalitat d’activar el seu compte d’usuari de www.asurbrok.es i poder així gaudir dels avantatges associats a aquest. L’informem que qualsevol novetat relativa als continguts i serveis oferts a la pàgina web, així com ofertes puntuals sempre en relació amb el sector assegurances, serà comunicada per correu electrònic, per la qual en registrar accepta expressament la recepció d’aquest tipus de correus, donat que serà la nostra via de comunicació habitual amb els usuaris registrats.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces i relatius a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat pel que fa a la inexactitud de les dades i / o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que ASUR BROK SL presumeix que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos i que són exactes i veraces. No obstant, en el cas que ASUR BROK sospités que les dades no corresponen a la persona que es registra, o que són falsos, es reserva la facultat de no acceptar la sol·licitud de registre o de sol·licitar informació addicional o acreditació de la facilitada.

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o per revocar el consentiment si escau atorgat, pot dirigir-se a asur@asurbrok.com o mitjançant correu postal.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

 • L’ús del portal o àrea privada es realitzarà sota la seva exclusiva responsabilitat.
 • Guardar el necessari secret respecte a qualsevol tipus d’informació de caràcter personal coneguda a través de l’accés al web.
 • Mantenir la confidencialitat de la seva identificació i contrasenya, recordant de mantenir la confidencialitat i no comunicar-les en cap cas a tercers.
 • Canviar la contrasenya a petició del sistema: La longitud mínima ha de ser de 8 caràcters i per raons de seguretat, se sol·licitarà que la contrasenya d’accés facilitada via correu electrònic sigui modificada pel propi usuari.
 • Tancar o bloquejar la pantalla al terme de la navegació o en el supòsit d’absentar temporalment, a fi d’evitar accessos no autoritzats.
 • Esborrar els fitxers de caràcter temporal o còpies de documents un cop hagin deixat de ser necessàries.
 • Comunicar al responsable del web les incidències de seguretat de les quals tingui coneixement: Exemples d’incidències comuns que puguin afectar les dades personals contingudes en fitxers automatitzats són les següents: oblit de contrasenya, pèrdua de dades etc

Queda prohibit:

 • Fer servir identificadors i contrasenyes d’altres usuaris per accedir al sistema.
 • Burlar les mesures de seguretat establertes en el sistema informàtic, intentant accedir a fitxers l’accés dels quals no li hagi estat permès.
 • I en general, l’ús del web, sistemes informàtics i qualsevol mitjà posat a l’abast de l’usuari vulnerant el dret de tercers, els propis de l’organització, o bé per a la realització d’actes que puguin ser considerats il·lícits.
 • Utilitzar els continguts i / o qualsevol informació obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, o missatges amb fins comercials.
 • Recollir dades personals de tercers

ASUR BROK S.L. no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del seu entorn web.

RESPONSABILITAT

ASUR BROK S.L. no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que sofreixi l’usuari per errors derivats de les xarxes de telecomunicacions que impedeixin o restringeixin temporalment la utilització del servei, així com en general, qualsevol altre dany l’origen no depengui d’ASUR BROK SL

BAIXA DEL SERVEI

L’usuari registrat podrà en qualsevol moment sol·licitar la baixa del servei enviant un correu a asur@asurbrok.es. La baixa implicarà la pèrdua de l’accés a la informació associada al seu usuari.

D’altra banda, l’incompliment de qualsevol de les condicions del servei, donarà dret a ASUR BROK a suspendre temporalment o donar de baixa definitivament el compte d’usuari

6. Protecció de dades personals

La utilització d’aquest web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb la nostra política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Llegiu detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

7. Galetes

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitat adaptada als interessos de l’usuari. El mer ús d’aquesta web amb les galetes activades en el navegador implica l’acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegiu detingudament la nostra política de cookies per conèixer els tipus de galetes empleats, i com bloquejar-les i esborrar al seu navegador.

8. Prevalença de la versió espanyola

En el cas que es tradueixi aquest avís legal a altres idiomes, quan hagi discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

9. Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre ASUR BROK i els usuaris, es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de LLEIDA, excepte en el cas de consumidors i usuaris que s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.