Política de privacitat

 

AVíS LEGAL: INFORMACIÓ EN COMPLIMIENT DE LA LLEY 34/2002, DE 11 DE JULIO

 

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, li informem que la titular d’aquesta pàgina web és ASUR BROK S.L. amb CIF B25207838, amb la que es pot contactar en la següent adreça:

 

PLAÇA DE LA SARDANA, 2-BAIXOS

25230-MOLLERUSSA (LLEIDA)

Telèfon: 973 603 463

Adreça de correu electrònic: asur@asurbrok.es

Delegat de Protecció de Dades: dpd@asurbrok.es

Dades Registrals: Registre Mercantil de Lleida, Tomo 442, Foli 69, Full L-8238.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del deure legal d’informació establert en el article 13 del Reglament (UE) 2016/679 i article 11 de la LOPD 3/2018, es facilita la següent INFORMACIÓ relativa a les dades personals objecte del tractament, li informem del següent:

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Pel seu coneixement, y als efectes legalment previstos, li informem que aquesta  corredoria d’assegurances:

 

  • Compleix amb tots els requisits establerts per la Llei, estan inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros i els seus Alts Càrregs amb el número de clau J0015, que pot vostè comprovar en la pàgina web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dgsfp.mineco.es

 

  • Té subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del que disposa l’art. 27.1, apartats e) i f), en relació a la Disposició Transitori 3ª  de la Llei 26/2006, respectivament.

 

  • Compta amb un departament d’atenció al client externalitzat, encarregat d’atendre i resoldre les seves queixes i reclamacions, a través de E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS S.A., les dades de la qual són els següents: E2K SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE, C/ Marzo, 23 02005-ALBACETE, email atencionalcliente@e2kglobal.com, tel. 967 663 901, fax. 902 11 49 14.

 

FINALITATS:

 

  1. Els sol·licitants o contactes que omplin un formulari web de contacte o sol·licitud de pressupost, i marquin la casella corresponent, donen el consentiment i autoritzen de manera expressa que les seves dades personals seran recollides i tractades amb la finalitat de mantenir la relació de mediació i assessorament professional per la cobertura dels riscos objecte d’assegurament, inclòs l’anàlisi de perfil corresponent, així com per a gestionar la contractació de pòlisses d’assegurances i el seguiment de la seva execució, compliment i incidències que es produeixin, i assessorament financer, inclòs l’anàlisi de perfil. Les seves dades personals seran comunicades a les companyies d’assegurances en la mesura necessària per a prestar el servei sol·licitat, així com a Agències de subscripció o altres corredories segons cada cas.

 

  1. En el cas d’enviament de formularis la recollida de dades inclourà la direcció IP de l’ordinador des de el que es realitza l’enviament. Igualment, només en cas estrictament necessari, s’incorporaran dades de salut.

 

  1. En cas de consentir marcant la casella corresponent, les seves dades personals seran igualment utilitzades per a remetre-li informació i publicitat, per qualsevol mitjà (correu electrònic, sms, fax, carta, etc.) sobre productes relacionats amb l’activitat asseguradora i financera que considerem siguin del seu interès.

 

Les dades personals seran conservades durant els terminis de prescripció legals (cinc anys des de la baixa del client de manera general o un termini de deu anys des de la realització de la proposta de vida o inversió). Només seran comunicats a tercers per compliment legal o autorització del propi interessat.

 

Això no impedeix la possibilitat dels tractaments autoritzats por vostè pels supòsits de noves contractacions, ni els tractaments per a finalitats publicitàries, conservant-se aquesta  informació mentre vostè no exerceixi el seu dret a supressió o oposició i posteriorment durant els terminis legals de reclamació.

 

En base a la informació facilitada, es realitzaran anàlisis del seu perfil personal amb l’objectiu de donar-li un eficaç assessorament. Les dades proporcionades a les Companyies o entitats poden ser tractades per les mateixes a l’objecte d’adoptar decisions automatitzades, en base a les seves estadístiques d’anàlisis de riscos. En tal cas, es tractarien de decisions permeses per la normativa, al ser necessària per a la celebració d’un contracte amb la companyia o entitat.

 

L’usuari de la WEB serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant ASUR BROK SL de bona fe com a simple prestador del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense tenir el seu consentiment per fer-ho, ASUR BROK SL es reserva el dret a la destrucció immediata de les mencionades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars d’aquestes.

 

LEGITIMACIÓ: La Llei 26/2006, de Mediació d’assegurances i Reassegurances Privades, o qualsevol norma que la substitueixi en un futur autoritza al Corredor per a tractar les dades de les persones que a ells es dirigeixin, sense necessitat del seu consentiment:

 

  • Abans de celebrar el contracte: per a oferir-los assessorament independent, professional i imparcial, i facilitar aquestes dades a l’entitat asseguradora o reasseguradora amb la que es celebrés el corresponent contracte.

 

  • Després de celebrat el contracte, per facilitar al prenedor, al assegurat i al beneficiari de l’assegurança la informació que reclamen sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa i, en cas de sinistre, a prestar-los-hi assistència y assessorament.

 

Totes les demés finalitats tenen base legítima en el seu consentiment, tant las pròpies del contracte que subscriu amb aquesta Corredoria com la/les pòlissa/es que en el seu cas es formalitzin. Igualment, el seu consentiment és la base dels tractaments publicitaris que vostè autoritzi, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicionés l’execució del contracte de Mediació.

 

DESTINATARIS: Les dades personals només seran comunicades a tercers pel compliment amb les obligacions legals, per exemple a l’Administració Tributària, o a les entitats asseguradores, agències de subscripció o altres corredories en la mesura necessària per a les cotitzacions d’assegurances, subscripció de pòlisses o execució de les mateixes. Igualment, en aquells casos que la normativa ho determini, es comunicaran al Ministeri de Justícia com a organisme encarregat del Registre de Contractes d’Asseguraces.

 

En el cas que es sol·licitin cotitzacions o contractin pòlisses amb entitats asseguradores estrangeres fora de l’Espai Econòmic Europeu, les transferències internacionals de les dades estaran emparades pel Reglament Europeu de Protecció de Dades, o en el seu cas l’Acord UE-US Privacy Shield.

 

MESURES DE SEGURETAT: ASUR BROK SL Es compromet al compliment de seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, donat l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els  riscos als que estiguin exposats.

 

COOKIES

 

El lloc Web d’ASUR BROK SL utilitza cookies per a facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i permetre estadístiques de les visites i visitants que rebem. En compliment de la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en la nostra ordre per la segona secció de l’article 22 de la Llei de serveis de la societat de la informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de protecció de dades, procedirem a informar-lo detalladament de l’ús que es fa a la nostra pàgina web.

Les cookies són petits arxius que es registren en el navegador, utilitzat per cada visitant del nostre lloc web, perquè el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari més tard quan torni a accedir als nostres continguts. Aquesta informació no revela la seva identitat, ni cap dada personal, ni accedeix al contingut emmagatzemat en el seu PC, però sí que permet al nostre sistema identificar-lo com un usuari particular que ha visitat prèviament el lloc web, ha vist certes pàgines, etc., i també li permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica, com ara visites realitzades o pàgines concretes que visiti.

Pel que fa a les cookies de tercers, és a dir, les que estan fora del nostre lloc web, no ens responsabilitzem del contingut i veracitat de les polítiques de privacitat que incloguin, per la qual cosa la informació que li oferim és sempre referent a la font. En cas de dubte, contacteu amb l’administrador web del domini de creació de galetes.

A continuació us informem detalladament sobre algunes de les cookies que es poden instal·lar des del nostre lloc web asurbrok.es. Depenent de la seva navegació, tots o només alguns d’ells poden ser instal·lats.

 

 

DOMINI NOM COOKIE DESCRIPCIÓ MéS INFORMACIÓ
asurbrok.es PHPSESSID, viewed_cookie_policy, _icl_current_language_, _ga, _gat Cookies tècniques i personalització de llocs. Permeten recordar la seva interacció i així facilitar les pròximes visites. En relació amb Google Analytics, us permeten compilar estadístiques d’ús del lloc web.
google.com GAPS, HSID, SSID, APISID, PREF, NID, SID, khcookie Cookies de Google Maps per visualitzar localitzacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades íntegrament per Google. Política de privacidad de Google

 

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir només mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgina, la nombre de visites a serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

 

SEGURETAT

 

El lloc Web disposa de les mesures de seguretat de la informació, generalment utilitzades, per exemple: Firewall, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades facilitades.

 

Qualsevol procés de contractació o que impliqui la introducció de dades personals d’alta naturalesa (Sanitat, ideologia,…) serà sempre transmesa pel protocol de comunicació segura (Https://,…), de manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa electrònicament.

 

 

DRETS: qualsevol persona té dret a revocar el seu consentiment inicial, a sol·licitar l’accés a les dades personals que li concerneixen, a sol·licitar la seva rectificació o supressió, a sol·licitar la limitació del seu tractament, a oposar-se al seu tractament (si hi ha un interès públic o interès legítim) i/o el dret de portabilitat. En tots els casos podrà exercitar els seus drets per correu electrònic dirigit a asur@asurbrok.es acompanyada de document d’identitat. Qualsevol persona pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades, essent els formularis disponibles a www.agpd.es en cas de considerar que els seus drets no han estat satisfets. Pel que fa a les finalitats dels tractaments publicitaris autoritzats pel seu consentiment, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *