assegurances mollerussa

Qui paga els danys del volcà a les Canàries?

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) assumirà directament amb els seus propis mitjans la gestió i el pagament de les sol·licituds d’indemnització que rebi tant per la web de consorseguros com a través del centre d’atenció telefònica gratuït (900 222 665). La nostra corredoria també tramita directament les sol·licituds dels nostres clients davant d’aquest organisme per agilitar la indemnització tant com es pugui.

Cal tenir una assegurança contractada?

Important! És obligatori tenir contractada una assegurança i estar al corrent de pagament.

Què indemnitza el Consorcio (CCS)?

Els danys a les persones assegurades, en cas que es produeixin. També indemnitza els danys en els béns assegurats, quan es tracta d’habitatges o comunitats de propietaris; vehicles automòbils; locals d’oficina; establiments comercials i de serveis i altres immobles d’ús no industrial; indústries, i obres civils i infraestructures, tant si els béns esmentats són de titularitat privada com pública.

El Consorcio indemnitza d’acord amb els capitals assegurats i les clàusules del contracte d’assegurança de la persona afectada. Per això és tan important que l’assegurança estigui ben feta i que no hi hagi una infraassegurança.

CCS indemnitza tant els danys materials que es produeixin per l’erupció i la lava i altres materials, com els danys immaterials que siguin conseqüència d’aquests. Entre les diferents casuístiques, podem trobar-hi la pèrdua de lloguers de propietaris d’immobles, les despeses de segon allotjament derivades de la inhabitabilitat de l’habitatge o la pèrdua d’ingressos per la paralització d’establiments comercials, de serveis o industrials.

Què passa si continua l’erupció?

Segons els experts, l’erupció es pot prolongar durant mesos i continuarà causant moltes destrosses i pèrdues econòmiques, per això les assegurances són una peça indispensable en la nostra vida, és un para-xocs invisible que protegeix cada pas que fem a la nostra vida, tot i que no ens n’adonem.

El nostre cor de corredor amb La Palma.

Articles relacionats

T’ha agradat aquest article? Aquí tens d’altres articles que et poden interessar