Telèfons d’assistència 24 h

Busca el nom de la teva companyia asseguradora i troba el telèfon que necessites.

Assistència a la carretera: 914 522 912

Assistència vehicles pesants: 914 522 913

Assistència llar i comerç: 913 255 258

Atenció al client: 900 102 960

Assistència a la carretera: 971 074 483

Assistència a la carretera: 900 300 188

Assistència mèdica: 933 125 748 / 900 908 795

Assistència llar: 900 908 832

Axa segurdental: 918 344 041

Atenció al client : 900 109 018

Assistència en viatges : 902 112 030

Assistència mèdica : 902 190 191

Decessos : 902 158 198

Atenció al client : 976 506 000

Assistència en viatges : 913 790 434

Assistència mèdica : 976 991 199

Decessos : 976 506 009

Assistència a la carretera : 900 903 433

Salut : 900 903 433

Salut dental : 900 903 433 / 918 340 113

Decessos : 900 903 433 / 918 340 113

Atenció client : 900 112 213

Assistència en viatges : 900 101 369 / +34 934 955 125

Llar i multiriscos : 900 243 657

Gestió multes : 900 123 077

Atenció al client : 918 365 365

Assistència a la carretera : 918 365 365 / 900 822 822

Assistència llar : 918 365 365 365 / 900 822 822

Atenció al client : 917 838 383

Sinistres i llar : 917 838 383

Salut : 900 369 369

Decessos : 917 838 334

Atenció al client : 900 455 900

Assistència a la carretera : 900 365 900

Assistència llar : 900 365 900

Assistència salut : 900 299 783

Atenció al client i sinistres: 900 24 20 20

Atenció al client : 900 840 144 / 944 792 220

Atenció al client : 913 755 755 / 900 903 314

Assistència a la carretera : 932 671 040

Assistència llar : 934 165 046

Embarcacions : 932 671 055